Dzień Kobiet

9 marca o godz. 17.30 sala widowiskowa MDK zaśpiewała głosami Panów dla Pań z racji ich święta. Panowie z Kapeli Blachowianie, Zespół Coolturalni w męskim tylko składzie oraz laureaci III Integracyjnego Festiwalu Piosenki Wszelakiej 2018 –  Pan Marek Konstanciak i Pan Jan Kasperczyk, przepięknie i uroczyście zaśpiewali dla wszystkich Pań. Były kwiaty, życzenia, drobne upominki oraz nagrody w konkursie, w którym uczestniczyły tylko Panie. Pełna sala przybyłych gości śpiewała wspólnie z wykonawcami znane wszystkim przeboje. Koncertowi towarzyszyła wystawa prac rękodzielniczych. Dziękujemy za udział i dobrą zabawę, zapraszamy na dalsze nasze wydarzenia kulturalne.