Zapraszamy do udziału w konkursie „Najpiękniejszą działkę rodzinnych ogrodów działkowych”

Wszystkich właścicieli działek mniejszych, większych, typowych i nietypowych zapraszamy do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą działkę rodzinnych ogrodów działkowych”. Może wziąć w nim udział każdy właściciel działki należącej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Poniżej dostępna jest do pobrania karta zgłoszenia.