lato z MDK 18-08-2022

Tym razem odwiedziliśmy z naszą ekipą Łojki. Pogoda była bardzo upalna. Zajęcia plenerowe tego typu są formą aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Ruch fizyczny w połączeniu ze wspólną zabawą są okazją do nawiązania nowych znajomości, jak również pokazują alternatywę dzieciom i młodzieży dla komputera czy smartfona. Zatem stanowią jedno z narzędzi do prowadzenia skutecznej profilaktyki przeciwdziałającej alkoholizmowi i narkomanii. Sponsorem tegorocznych zajęć jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która między innymi obdarowała dzieciaki piłkami do siatkówki i koszykówki.