VII Festiwal Kapel Piosenki Podwórkowej

15 listopada w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Piosenki Podwórkowej. Zapraszamy wszystkie zespoły chętne do udziału w imprezie do zapoznania się z regulaminem, wypełnienie karty zgłoszenia i zgody na udział oraz wysłanie ich w postaci skanu na adres: listy@mdkblachownia.pl, pocztą na adres: ul. Częstochowska 19, 42-290 Blachownia lub dostarczenie osobiście.