“Przystanek do Przeszłości”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Miejski Dom Kultury w Blachowni otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci” na zadanie pod nazwą “Przystanek do Przeszłości”.