Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Blachowni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Miejskiego Domu Kultury w Blachowni

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-30

Data istotnej aktualizacji: 2021-03-24

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Oświadczenie zostało sporządzone dnia: 2021-03-24.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Pasoń e-mail: domkultury.blachownia@gmail.com, numer telefonu: (34) 327 03 35