IV Ogólnopolski Festiwal Kapel Piosenki Podwórkowej Blachownia 2019

Zapraszamy wszystkie zespoły grające piosenki podwórkowe i style pokrewne do udziału w kolejnej, już czwartej, edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Piosenki Podwórkowej Blachownia 2019. Do pobrania ze strony są: regulamin, karta zgłoszeń oraz zgoda na dysponowanie danymi osobowymi do celów realizacji festiwalu.