RODO – klauzula informacyjna

Administrator

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Blachowni z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 19, NIP: 5732479720, Regon 151998783.

Przetwarzane dane

Państwa dane osobowe przekazywane są nam dobrowolnie. W zależności od rodzaju i zróżnicowania działań MDK, przy których przetwarzane są dane osobowe, niezbędne do świadczenia i zakupu usług, procesów rekrutacji oraz innych aktywności, podawane są nam imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer PESEL, numer paszportu, imiona rodziców, dane potrzebne do wystawienia faktury, numer konta bankowego, wizerunek. Wyszczególnione powyżej dane mogą być w zależności od potrzeby wymagane w całości bądź w części.

Dane, które zbieramy (w tym dane osób poniżej 16 roku życia, przetwarzane za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów) są niezbędne do realizowania celów przetwarzania. Bez ich podania zawarcie i wykonywanie umów, a także świadczenie, realizacja usług i statutowej działalności MDK nie jest możliwe

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,

wykonania zawartych umów i świadczenia usług, w tym prowadzenia statutowych działań MDK.

– podatkowych i rachunkowych

– marketingowych

archiwalnych

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat od momentu ich zarejestrowania lub dłużej, jeśli przepisy prawa lub uzasadniony interes MDK tego wymagają (np. w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych). Dodatkowo przepisy prawa tj. w art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w art. 51u ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres 50 lat.

Twoje dane osobowe przekazane MDK są bezpieczne, gdyż nie przekazujemy ich podmiotom zewnętrznym, prócz tych, które działają z mocy prawa. Nie przekazujemy również żadnych danych do państw trzecich, prócz sytuacji, których tego wymagają.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych MDK pod adresem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do UIODO.

Miejski Dom Kultury w Blachowni
ul. Częstochowska 19
42-290 Blachownia