Obchody Dnia Seniora 24 października 2021 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej

W niedzielę 24 października w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyły się obchody Dnia Seniora. Przybyli goście mogli m.in. wysłuchać koncertu zespołu Fantazja w klimatach dyskotekowo-tanecznych, otrzymali również upominki.