Miejski Dom Kultury w Blachowni od 2004 roku prowadzi wolontariat, którego celem jest pomoc wszystkich chętnych osób w rozwijaniu aktywności społecznej ludzi zamieszkujących teren naszej gminy. Tutejsi wolontariusze tworzą Grupę Wolontaryjną o nazwie: „Cooltura”. W chwili obecnej jest to 13 osób biorących czynny udział w realizacji programu działalności naszej placówki. O ile różne motywy powodują, iż wyżej wymieniona grupa organizuje się, aby osiągnąć różne cele, to u jej wszystkich uczestników prawdziwa jest myśl, że w żaden sposób nie udałoby się owych celów osiągnąć bez wzajemnego wsparcia. Potrzeba zmiany nie raz dramatycznego położenia człowieka, czy tez po prostu chęć aktywnego spędzania czasu wśród przyjaciół, jest motywem do szeroko pojętej samorealizacji…

 

Funkcjonujące już w naszym Miejskim Domu Kultury projekty społeczno – kulturalne nie ograniczają się do samej realizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych, ale do rozwiązywania istotnych problemów społecznych za pomocą instrumentów, takich jak projekty wynikające z zaprojektowanych wcześniej programów wynikających z przeprowadzonej wcześniej diagnozy.

 

Wolontariusze czynnie wspierają inicjatywy naszej placówki odgrywając ważną rolę w organizacji najważniejszych dla naszej instytucji projektów i koncertów:

  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
  • Gminny Bal Karnawałowy,
  • Integracyjny Festiwal Piosenki Wszelakiej,
  • Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
  • Dni Blachowni,
  • Dzień Otwarty MDK – Dzień Pracownika Kultury,
  • Ogólnopolski Festiwal Kapel Piosenki Podwórkowej,
  • Wigilia Gminna.

Oprócz wymienionych wyżej imprez, wolontariusze aktywnie wspierają wszystkie konkursy, koncerty i pokazy, które mają miejsce w naszej instytucji. W roku 2016 odbyło się ponad 20 takich wydarzeń. W kolejnych latach nasi podopieczni również wykazywali się dużą aktywnością, zdobywając cenne doświadczenia procentujące w przyszłości.

Kolejną akcją szczególnie nastawioną na pracę wolontariuszy jest realizowany cyklicznie w wakacje projekt społeczny dla dzieci “Słońce z MDK”. Podczas akcji prowadzone są gry drużynowe, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne oraz animacje. Projekt realizowany jest przez cały lipiec, trzy razy w tygodniu na terenie przy brodziku w Blachowni.

 

Z każdym wolontariuszem mamy podpisane odrębne „Porozumienie o współpracy” oraz „Zakres czynności wolontariusza na stanowisku pracy”.

Dzięki wsparciu grup samopomocowych takich jak nasz wolontariat, oraz przy pełnej aprobacie i wsparciu naszych działań ze strony dyrektora placówki, Miejski Dom Kultury pełni rolę żywego zapalnika, animatora rozwoju relacji społecznych, role kogoś, kto wyciąga pomocną dłoń dając szansę na organizowanie się społeczeństwa.

Obecnie spotkania grupy wolontaryjnej “Cooltura” odbywają się w czwartki o godz. 16.30. Wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszamy do współpracy:)

Miejski Dom Kultury w Blachowni
ul. Częstochowska 19
42-290 Blachownia